Politika

Ekonomiškai vertingų paslaugų projektai, MB jungia valymo paslaugų ekspertus, kurie rinkoje dirba nuo 2007 metų. Įmonė specializuojasi dirbti specialiųjų valymo darbų ir kasdienio valymo srityse.

Ekonomiškai vertingų paslaugų projektai, MB komandai labai svarbu, patenkinti kliento lūkesčius, todėl Įmonė skiria didelį dėmesį į užduoties derinimą prieš jos atlikimą.

Ekonomiškai vertingų paslaugų projektai, MB siekdama aukščiausios klientams teikiamų paslaugų kokybės bei norą užtikrinti, kad Įmonės sprendimai telktųsi tvarumo principais, savo pavyzdžiu motyvuodama savo srities partnerius imtis žaliojo judėjimo, įdiegė Integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.
 
Ekonomiškai vertingų paslaugų projektai, MB savo klientams įsipareigoja:
• nuolat gerinti Integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą bei didinti aplinkos
apsaugos veiksmingumą;
• laikytis visų jos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų;
• partnerius rinktis atsakingai, bendradarbiauti tik su tais, kurių produktai sertifikuoti ir atitinka
Įmonės keliamus reikalavimus;
• įgyvendindami savo aplinkosaugos tikslus kartu su partneriais taupiai ir racionaliai naudoti
energetinius išteklius, kiek įmanoma mažinti galimų avarinių situacijų riziką, tvarkyti
susidarančias atliekas pagal aplinkos apsaugos teisinius ir suinteresuotų šalių reikalavimus;
• nuolat tobulinti Įmonės personalo įgūdžių bei mokyti Įmonės darbuotojus aplinkosaugos sąmoningumo.
 
Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015

reikalavimų laikymąsi Įmonė užtikrina reguliariai tikrindama jų atitikimą vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Vadovybė reguliariai peržiūri, analizuoja bei atnaujina tikslus, Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos politiką, kad ji nuolat išliktų aktuali ir tinkama.

Darbuotojai yra susipažinę su Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos politika. Ji prieinama visoms suinteresuotosios šalims.